Wat zijn triggerpoints?

Triggerpoints zijn lokale verhardingen in een spier, die al dan niet pijnlijk zijn of uitstraling geven naar andere gebieden. Er is in de literatuur veel geschreven over triggerpoints. De laatste jaren neemt ook de behandeling ervan behoorlijk toe in populariteit.

Wat zijn de oorzaken van triggerpoints?

Over de exacte ontstaanswijze van deze triggerpoints bestaat veel onduidelijkheid. Er zijn verschillende theorieën in omloop. Vaak is de wetenschappelijke onderbouwing van deze theorieën matig. De locaties van triggerpoints en de bijbehorende uitstralingsgebieden zijn wel goed in kaart gebracht. Bovendien is voor het effect van de behandelmethoden goed bewijs aanwezig.

Triggerpoints kunnen een verklaring zijn voor het bestaan van klachten. Vaak zijn triggerpoints echter een symptoom van de klachten en ligt de werkelijke oorzaak ergens anders. Een grondige anamnese met de patiënt is daarom altijd van groot belang. Naast een gedegen lichamelijk onderzoek worden de klachten van de patiënt geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens kunnen we bepalen of de klachten al dan niet veroorzaakt worden door de aanwezigheid van triggerpoints. De vervolgbehandeling is uiteraard afhankelijk van het resultaat van de anamnese.

Hoe worden triggerpoints behandeld?

Het behandelen van triggerpoints kan een belangrijke rol hebben in de behandeling van de klachten. Het is echter nooit een doel op zich. Triggerpointtherapie is gericht op het inactiveren van de myofasciale verhardingen. De strakke spierstrengen die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen spierspanning worden op deze manier losgemaakt. De pijn zal hierdoor afnemen. Ook de lengte van de spier moet weer genormaliseerd worden. Een volledige behandeling van triggerpoints bestaat uit een combinatie van verschillende therapievormen.

Er zijn verschillende manieren om triggerpoints te behandelen, Bij Fysiotherapie Noorderbad zijn we gespecialiseerd in een aanpak met behulp van de volgende technieken:

Onze therapeuten, Robert Goddard, Ron Bottema en Ron Hamminga, hebben specifieke bij- en nascholing gevolgd in triggerpoint- en dry needling-technieken. Neemt u gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Robert Goddard

Eigenaar en manueeltherapeut

Ron Bottema

Manueel therapeut

Ron Hamminga

fysiotherapeut/ handtherapeut (i.o)

Bel ons
Route