Contracten met zorgverzekeraars in 2019

Na lang onderling beraad hebben wij besloten om voor het jaar 2020 geen contract te ondertekenen met CZ, Just, Nationale Nederlanden, OHRA, National Academic, Promovendum, Aevitae en Besured.

De reden hiervoor is dat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is.

Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en hebben daarom in het verleden ervoor gekozen per behandeling 30 minuten uit te trekken. De nu aangeboden tarieven dekken hooguit 20 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen.

Wij gaan niet met deze voorwaarden akkoord en kiezen ervoor om geen contract aan te gaan met deze partijen.

Wat betekent dit voor u?

Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars? Dan verandert er nu nog niets. Maar vanaf 01-01-2019 dus wel.

Wij kunnen dan niet meer de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekering declareren. U krijgt zelf de rekening van ons. Deze betaalt u door middel van een factuur of per pin. U kunt de factuur declareren bij uw verzekering en u krijgt (indien u hiervoor verzekerd bent) een deel van het bedrag terug.

Hoeveel moet ik dan zelf betalen?

Dat verschilt per verzekering, maar ook per pakket. Wij kunnen u informeren over de prijs van de behandeling. Voor informatie over welk deel u daarvan terug krijgt moet u zelf contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Wilt u weten met welke zorgverzekeraars wij wel een contract hebben in 2020? Klik dan hier

Wilt u weten wat onze tarieven zijn? Klik dan hier

Bel ons
Route