Meest aanbevolen zorgpolissen 2019

Ieder jaar selecteren wij de beste (aanvullende) polissen voor fysiotherapeutische zorg volgens het KNGF.

Polissen

Dit jaar konden wij (slechts) 17 aanvullende polissen vinden die leveren wat zij beloven. Dat betekent dat de betreffende verzekeraar voor deze polissen geen medische selectie hanteert (u wordt dus toegelaten zonder dat naar uw gezondheid wordt gekeken), dat u zelf mag bepalen naar welke zorgverlener u gaat (keuzevrijheid) en dat deze verzekeraar geen behandelindex hanteert. De behandelindex is een instrument van de zorgverzekeraar die maakt dat een fysiotherapeut niet meer behandelingen dan een bepaald gemiddeld aantal voor een klacht mag geven. Dat betekent dat uw fysiotherapeut soms de behandeling moet staken, terwijl u voor meer behandelingen verzekerd bent.

Onderstaande polissen voor dekking van de kosten van fysiotherapeutische behandelingen, geven wat zij beloven. Geen medische selectie, geen behandelindex, vrije keuze en geen verplicht klanttevredenheidsonderzoek door de fysiotherapeut.

U ziet naturapolissen en restitutiepolissen. We selecteerden de polissen die dekking geven voor 9, 12, 18, 27 en 36 behandelingen fysiotherapie. 

[
Bron: Zorgverzekeringwijzer.nl
 

Criteria vergelijking zorgpolissen

  • Wij vergeleken de beschikbare (aanvullende) zorgpolissen voor 2019 via het onafhankelijke www.zorgverzekeringwijzer.nl. Bij de selecties is uitgegaan van “man, 45 jaar, single” en de selectiecriteria;
  • keuzevrijheid
  • geen medische selectie
  • geen toepassing van behandelindex of -gemiddelde
  • geen toepassing van verplicht klanttevredenheidsonderzoek door fysiotherapeut

Pas op voor de behandelindex!

Veel zorgverzekeraars hanteren een ‘behandelindex’ of een behandelgemiddelde. Deze index geeft aan wat het behandelgemiddelde van een praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde van de betreffende zorgverzekeraar. Door deze behandelindex zijn fysiotherapeuten soms bij behandelingen gehouden aan het ‘landelijk gemiddelde’ dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Fysiotherapeuten die meer behandelen kúnnen hierop afgerekend worden en dat kan voor een praktijk verstrekkende gevolgen hebben, tot het uitsluiten van een contract aan toe.

Tegen deze behandelindex wordt momenteel sterk geageerd door fysiotherapeuten. Hopelijk heeft dit spoedig effect en kunnen we volgend jaar meer zorgpolissen aanbevelen die geen behandelindex hanteren.
Bij de analyse van de aanvullende verzekeringen voor 2019 hebben we alle zorgverzekeraars die de behandelindex of -gemiddelde hanteren uitgesloten. Bij de zorgpolissen die wij u aanbevelen voor 2019 is dus géén sprake van het toepassen van de behandelindex.

Meer informatie

Wij adviseren u ook zelf een vergelijking te maken. Onder de overige kopjes op deze pagina ‘Goed Verzekerd’ vindt u meer tips en informatie over het afsluiten van een (aanvullende) zorgverzekering voor 2019. U kunt uw fysiotherapeut ook benaderen als u nog vragen heeft.

Bron: defysiotherapeut.com

Onbeperkte fysiotherapie vergoeding uit aanvullende verzekering schaars en duur

Het afsluiten van een zorgverzekering met een onbeperkt aantal fysiotherapie vergoedingen wordt steeds moeilijker. Dat komt omdat er nog maar weinig verzekeraars zijn die een dergelijk hoge dekking aanbieden. En als dit dan wel gebeurt, dan is dat vaak tegen een zeer hoge verzekeringspremie of pas als de verzekerde een uitgebreide medische selectieprocedure heeft doorlopen, die in de praktijk meestal resulteert in een afwijzing voor de zorgpolis.

Een uitgebreide aanvullende verzekering met fysiotherapie is van groot belang voor mensen met een aandoening (of veel pijn) in de spieren en gewrichten. Denk hierbij aan reuma en bijvoorbeeld jicht.

Maar bij welke verzekeraar kan men nog wel terecht voor onbeperkt fysiotherapie volgend jaar? Op dit moment is alleen nog maar van De Friesland, IZZ, ONVZ en Nationale Nederlanden bekend dat zij ook in 2019 een aanvullend pakket voor onbeperkt fysiotherapie hebben.

Basispakket

Onbeperkte fysiotherapie wordt bij een aantal chronische aandoeningen vanuit het basispakket vergoed. Dit kan men controleren door te kijken of de aandoening staat genoteerd op de lijst chronische fysiotherapie, vroeger ook wel bekend als de lijst Borst. Enkele aandoeningen die op deze lijst staan, zijn:

  • Ruggenmergaandoening
  • Multipele sclerose (MS)
  • Whiplash (tijdelijke onbeperkte vergoeding)
  • Lymfoedeem

Een onbeperkte vergoeding van fysiotherapie geldt in principe ook voor de meeste spierziekten. Ook na een amputatie heeft men vaak recht op een tijdelijke, onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie.

Mocht je ooit in discussie komen met je verzekeraar over de vergoeding van fysiotherapie bij een bepaalde aandoening? Dan kunt u zich beroepen op bemiddeling bij de stichting klachten en geschillen zorgverzekeringen.

 

Bron: Zorgwijzer

Contracten met zorgverzekeraars in 2019

Na lang onderling beraad hebben wij besloten om voor het jaar 2020 geen contract te ondertekenen met CZ, Just, Nationale Nederlanden, OHRA, National Academic, Promovendum, Aevitae en Besured. De reden …

Leer meer

Aanmeldadvies Zorgverzekeraars 2019 volgens de zorgverleners

Wilt u ook onafhankelijke informatie over de vergoeding en voorwaarden van fysiotherapie in 2019? Meld je dan nu aan bij de vereniging Fysiotherapie en Wetenschap met je naam en e-mail. In december krijgt u dan van Fysiotherapie en Wetenschap een e-mail met informatie over de vergoedingen van volgend jaar.

Uw gegevens worden daarna automatisch gewist in de 2e week van 2019.

 

Stage Handtherapie

De komende tijd gaat onze collega Ron Hamminga stage lopen bij het UMCG, Martini Ziekenhuis en bij handtherapie Groningen voor zijn opleiding tot handtherapeut. Vandaag heeft hij hij zijn eerste …

Leer meer

Bel ons
Route