Een hoofd vol chaos: postcommotioneel syndroom en een overgevoelig brein

Postcommotioneel syndroom is de term die gebruikt wordt voor een slecht of niet herstellende hersenschudding. PCS kenmerkt zich door een cluster van symptomen die mede het gevolg zijn van sensitisatie (overgevoelig raken) van het zenuwstelsel.