Fysio-fit

Bent u uitbehandeld en wilt u graag onder begeleiding blijven oefenen? Neem dan deel aan ons Fysio-fit Programma!

Ons Fysio-fit Programma is bedoeld voor patiënten die geen afspraken meer hebben bij hun fysiotherapeut en zelfstandig aan de slag kunnen met hun oefenprogramma. In de oefenzaal van Fysiotherapie Noorderbad kunt u uw oefeningen doen onder begeleiding van een fysiotherapeut en/of fitnessinstructeur. In een kleine groep van maximaal 4 personen werkt u aan het op peil houden van uw gezondheid. Met u streven wij naar een therapievrij en duurzaam herstel.

Ook wanneer u geen fysiotherapiebehandeling hebt gehad, kunt u deelnemen aan het Fysio-fit Programma. In dat geval dient u wel eerst een afspraak te maken met één van onze therapeuten voor een intakegesprek, zodat u verantwoord aan de slag kunt.

Wat is het Fysio-fit Programma?

Hoe werkt het:

 • Training in groepen van maximaal 4 personen onder begeleiding van een fysiotherapeut
 • Trainingsprogramma wordt door fysiotherapeut opgesteld en bijgesteld op basis van de gemaakte vorderingen.
 • Duur: 1 uur
 • Frequentie: 1x per week, kosten 25 euro per maand
 • Frequentie: 2x per week, kosten 37,50 euro per maand

Inbegrepen:

 • Opstellen schema
 • Bijstellen schema
 • Begeleiden training
 • Vaste trainingsuren 

Niet inbegrepen:

 • Intake bij een fysiotherapeut en opstellen 1e schema (wordt gedeclareerd bij uw verzekeraar als eenmalig consult).
 • Jaarlijkse evaluatie bij een fysiotherapeut (wordt gedeclareerd bij uw verzekeraar als eenmalig consult).
 • Betaling en abonnement:

Minimale duur van een abonnement: 2 maanden

Verlenging stilzwijgend, steeds met een periode van 1 maand

Opzegtermijn 2 weken voor het aflopen van de lopende maand

Het is mogelijk uw abonnement te pauzeren. Dit kan voor een periode van minimaal 4 weken tot maximaal 8 weken. Dit gaat altijd in overleg

Wilt u deelnemen aan ons Fysio-fit Programma? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een afspraak.

Ron Hamminga

Fysiotherapeut/ Handtherapeut(i.o)

Bel ons
Route