Tarieven

Tarieven Fysiotherapie Noorderbad

Intake zonder verwijzing                                       € 56,50       25 minuten

Intake met verwijzing                                            € 56,50       25 minuten

Zitting fysiotherapie                                              € 39,00       25 minuten

Zitting manuele therapie                                      € 50,00       25 minuten

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek           € 115,00     50 minuten

Toeslag behandeling aan huis                             € 15,00

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie            € 39,00  

Niet nagekomen afspraak manuele therapie    € 50,00

schriftelijke verslaglegging aan derden             € 89,65

Deze tarievenlijst is geldig vanaf 01-08-2022

intake

Voor de eerste afspraak plannen we direct 60 minuten. Dat is 30 minuten voor de screening, intake, het onderzoek en bespreken behandelplan en 30 minuten voor de eerste zitting fysiotherapie of manuele therapie. Zodat de behandeling direct kan worden gestart. 

Als u aanvullend verzekerd bent, bij een van onze gecontracteerde verzekeraars, dan wordt dit geteld als 2 behandelingen. Bent u niet verzekerd? Dan krijgt u van ons een factuur, hierop staan dan 2 behandelingen. De intake en een zitting (fysiotherapie of manuele therapie).

Bent u verzekerd voor fysiotherapie?

Als u verzekerd bent voor fysiotherapie of manuele therapie declareren wij de behandelingen rechtstreeks bij uw verzekeraar. In 2021 hebben wij niet met met alle zorgverzekeraars een contract. Klik hier voor meer informatie.

We versturen de nota’s via beveiligde omgeving van fysiofactuur.nl, ontvangt u voor het eerst een nota van ons via de e-mail? Maak dan eerst een wachtwoord aan via de link in de e-mail. Daarna kunt u de factuur inzien en eventueel direct betalen via IDEAL.

Tarief verschil

Per verzekeraar hebben wij aparte tarief afspraken. De tarieven die gedeclareerd worden bij de gecontracteerde verzekeraars wijken af van ons praktijk tarief. 

Behandelen aan huis

Een behandeling aan huis wordt alleen vergoed door de zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist heeft waarop nadrukkelijk staat dat u aan huis behandeld moet worden.

Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie dan is een verwijzing niet noodzakelijk. U betaald dan bovenop het behandeltarief een toeslag van € 15,00.

Bel ons
Route