COPD

Samengevat

COPD is een verzamelnaam voor twee longziekten, namelijk longemfyseem en chronische bronchitis, het is een ernstige longaandoening die voornamelijk wordt veroorzaakt door roken maar ook door andere factoren zoals beroepsmatige blootstelling aan irriterende stoffen. Symptomen zoals hoesten, kortademigheid en piepende ademhaling kunnen de dagelijkse activiteiten beperken. Een arts kan COPD met een lichamelijk onderzoek en een longfunctietest vaststellen. Door vroegtijdige diagnose, aangepaste levensstijlveranderingen en passende medische zorg, inclusief fysiotherapie, kan de progressie van de ziekte worden vertraagd en kan de patiënt een betere kwaliteit van leven behouden. De GOLD-classificatie speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van de ernst van COPD en het begeleiden van de behandeling.

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij het beheersen van COPD en kan helpen bij het verbeteren van de ademhaling en uithoudingsvermogen.

Wat is COPD?

COPD staat voor 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease' en is een verzamelnaam voor twee longziekten, namelijk longemfyseem en chronische bronchitis. Wanneer je last hebt van COPD, zijn je luchtwegen vernauwd en beschadigd, wat ademhalen moeilijker maakt. De belangrijkste symptomen zijn vermoeidheid, hoesten met slijm, kortademigheid en een piepende ademhaling.

COPD wordt gekenmerkt door een aanhoudende beperking van de luchtstroom in de longen, wat resulteert in ademhalingsmoeilijkheden. Deze beperking wordt voornamelijk veroorzaakt door twee mechanismen: ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis) en destructie van het longparenchym (longemfyseem). Door langdurige blootstelling aan schadelijke deeltjes of gassen, zoals sigarettenrook, ontstaat er een chronische ontsteking in de longen. Dit leidt tot vernauwing en verlies van elasticiteit van de luchtwegen, evenals beschadiging van de luchtzakjes. Na verloop van tijd wordt het voor patiënten moeilijker om lucht in en uit de longen te krijgen.

De Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) heeft een classificatiesysteem ontwikkeld om COPD te categoriseren op basis van de ernst van de luchtstroombeperking, gemeten met een spirometrie-test. De GOLD-classificatie is als volgt:

 1. GOLD 1 (Mild ): Hierbij is de geforceerde expiratoire volume in één seconde (FEV1) ten minste 80% van de verwachte waarde.
 2. GOLD 2 (Matig ): FEV1 is tussen 50% en 79% van de verwachte waarde. Patiënten kunnen beginnen met het ervaren van symptomen zoals kortademigheid bij inspanning.
 3. GOLD 3 (Ernstig ): FEV1 is tussen 30% en 49% van de verwachte waarde. Symptomen worden prominenter en kunnen de dagelijkse activiteiten beperken.
 4. GOLD 4 (Zeer Ernstig): FEV1 is minder dan 30% van de verwachte waarde. Op dit stadium hebben patiënten ernstige luchtstroombeperkingen, en de kans op complicaties zoals longontstekingen, hartproblemen en ademhalingsfalen neemt toe.

Het is belangrijk op te merken dat de GOLD-classificatie zich voornamelijk richt op de mate van luchtstroombeperking. Andere factoren, zoals symptoomfrequentie, verergeringen en comorbiditeiten, spelen ook een belangrijke rol bij de algehele beoordeling en behandeling van COPD.

Hoe ontstaat COPD?

De voornaamste oorzaak van COPD is roken. Daarom is het van essentieel belang om te stoppen met roken. Andere oorzaken kunnen zijn blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk, zoals asbest of stof. Ook erfelijke aanleg kan een rol spelen. Mensen ouder dan 40 die veel hebben gerookt of langdurig zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen, dienen alert te zijn op de symptomen en zich te laten onderzoeken door een arts.

Zou ik COPD kunnen hebben?

Mensen die veel roken of ooit veel gerookt hebben, hebben een verhoogde kans op COPD. Daarnaast kun je ook COPD ontwikkelen door blootstelling aan longschadelijke stoffen op het werk of door een erfelijke aanleg. Als je ouder bent dan 40 jaar en last hebt van vermoeidheid bij het uitvoeren van fysieke activiteiten en/of hoesten met slijm, is het verstandig om naar een arts te gaan.

Wat kan ik er zelf aandoen?

Als je vermoedt dat je COPD hebt, is het raadzaam om naar een arts te gaan, vooral als je ouder bent dan 40 en symptomen ervaart zoals vermoeidheid tijdens lichamelijke activiteiten en hoesten met slijm. Naast stoppen met roken, is het belangrijk om fysiek actief te blijven om je conditie op peil te houden en verdere ademhalingsproblemen te voorkomen. Dagelijkse activiteiten zoals wandelen of zwemmen kunnen hierbij helpen.

 

Wat zijn de oorzaken van COPD?

Hoewel roken de hoofdoorzaak is van COPD, zijn er ook andere risicofactoren. Langdurige blootstelling aan luchtwegirriterende stoffen zoals luchtvervuiling, chemische dampen, asbest, en stof, vooral in de werkomgeving, kan ook tot COPD leiden. Bovendien kan een erfelijke aandoening genaamd alfa-1-antitrypsine-deficiëntie het risico op COPD verhogen, zelfs bij mensen die niet roken.

Mensen met een erfelijke aanleg voor longziekte hebben ook een verhoogde kans op het ontwikkelen van COPD.

Wat zijn de meest voorkomende symptomen van COPD?

De meest voorkomende symptomen zijn een aanhoudende hoest, vaak met slijm, kortademigheid die verergert bij lichamelijke inspanning, piepende ademhaling en een gevoel van beklemming op de borst. Na verloop van tijd kunnen deze symptomen leiden tot beperkingen in dagelijkse activiteiten en tot een verminderde levenskwaliteit.

Sommige mensen hebben ook last van longontstekingen en/of longoedeem.

Hoe wordt COPD gediagnostiseerd?

Een arts kan COPD diagnosticeren door middel van een lichamelijk onderzoek en een longfunctietest. Bij een longfunctietest meet de arts hoe goed je longen werken.

Verschil tussen COPD en Astma

Hoewel COPD en astma beide chronische luchtwegaandoeningen zijn die ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, hebben ze verschillende oorzaken, symptomen en behandelingsbenaderingen.

Astma is een ontstekingsziekte van de luchtwegen die leidt tot episodische bronchoconstrictie, vaak als reactie op specifieke prikkels zoals allergenen, koude lucht of inspanning. De symptomen van astma kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen sporadisch optreden. Belangrijk is dat de luchtstroombeperking bij astma vaak omkeerbaar is, hetzij spontaan of met behandeling.

COPD daarentegen wordt meestal veroorzaakt door langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen, vooral tabaksrook. De luchtstroombeperking is in dit geval aanhoudend en meestal progressief, en is niet volledig omkeerbaar zoals bij astma.

Terwijl astma vaak begint op jonge leeftijd en wordt geassocieerd met allergische reacties, ontwikkelt COPD zich meestal bij volwassenen ouder dan 40 die roken of aan andere longschadelijke stoffen zijn blootgesteld. Hoewel beide aandoeningen ontstekingsreacties in de longen hebben, verschillen de specifieke inflammatoire cellen en paden die betrokken zijn bij elk van de ziekten.

Behandelingsstrategieën zijn ook verschillend; terwijl inhalatiecorticosteroïden vaak voorop staan in de behandeling van astma, zijn bronchodilatatoren meestal de eerste keuze voor de behandeling van COPD.

Wat zijn de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden?

Bij de behandeling van COPD speelt fysiotherapie een cruciale rol. Een fysiotherapeut kan je helpen om je ademhaling en uithoudingsvermogen te verbeteren. Dit gebeurt door specifieke oefeningen die gericht zijn op het versterken van de spieren rondom de longen en door technieken aan te leren voor effectiever ademhalen en het beter ophoesten van slijm uit de longen. Met de juiste behandeling en leefstijl aanpassingen kan de kwaliteit van leven voor mensen met longproblemen aanzienlijk verbeteren.

Bij Fysiotherapie Noorderbad vinden wij dat iedereen het verdient om maatschappelijk mee te kunnen doen en een vol en volwaardig leven te leiden. Samen met de patient kijken we naar het totaal plaatje en maken dan een pan op maat waarbij de focus ligt op het weer mee kunnen doen! Wij hebben 2 gespecialiseerde collega's op het gebied van hart en longproblematiek. Ron Bottema is aangesloten bij het Chronisch ZorgNet, een nationaal netwerk dat zich inzet voor de beste zorg voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden, longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Daarnaast hij lid van het Chronische Pijn Netwerk, dat werkt aan verbeterde zorg voor mensen met chronische pijn. Natalia Bouman is ook lid van het Chronisch ZorgNet, waar ze zich specialiseert in de behandeling van mensen met longproblematiek en hart en vaatlijden.

Naar de dokter?

Als u 1 of meerdere van de volgende klachten heeft is het raadzaam om eerst contact met uw huisarts op te nemen voordat u eventueel een afspraak maakt met een fysiotherapeut of andere behandelaar.
 • meer dan 5kg afgevallen in de afgelopen 4 weken zonder dat u dat wilde
 • nachtelijke pijn of pijn in rust die niet verandert bij het veranderen van houding
 • nachtelijk zweten
 • koorts, misselijkheid en/of algemeen onwelbevinden
 • zwangerschap
 • langdurig medicatie gebruik
 • reeds bekende hart of long aandoeningen
 • kanker of kanker in het verleden hebben gehad
 • drugsgebruik (of steroïden )
 • incontinentie klachten
 • erectie problemen
 • forse verandering van ontlastingspatroon of menstruatie cyclus