Neuritis Vestibularis

Samengevat

Neuritis vestibularis is een inflammatoire aandoening die het vestibulaire gedeelte van de achtste hersenzenuw aantast, vaak geassocieerd met een virale infectie. Het veroorzaakt symptomen zoals duizeligheid, misselijkheid, en evenwichtsproblemen door de verstoring van sensorische informatieoverdracht van het binnenoor naar de hersenen.
Hoewel het meestal als een goedaardige en zelflimiterende aandoening wordt beschouwd, kunnen de symptomen enkele dagen tot weken duren, met volledig herstel soms maanden op zich laten wachten.
De behandeling is overwegend medicamenteus in de acute fase. Na de acute fase wordt vaak vestibulaire revalidatie aanbevolen, wat kan helpen bij het behandelen van evenwichtsproblemen. 
De diagnose wordt gesteld op basis van lichamelijk onderzoek, gehoortests, en soms beeldvorming.
Het is essentieel dat patiënten medisch advies inwinnen bij aanhoudende symptomen van duizeligheid en evenwichtsproblemen, en samenwerken met zorgverleners voor een gepersonaliseerd behandelplan.
Gelukkig is vestibulaire neuritis meestal een tijdelijke aandoening die na enkele dagen of weken vanzelf verdwijnt. Mocht je na een paar weken toch nog klachten hebben neem dan contact op met je huisarts of fysiotherapeut.

Wat is neuritis vestibularis?

Neuritis vestibularis, is een ontsteking van de achtste hersenzenuw. Deze aandoening veroorzaakt met name duizeligheid, misselijkheid en evenwichtsproblemen. Het wordt vaak geassocieerd met een voorafgaande of gelijktijdige virale infectie. Hoewel neuritis vestibularis als een goedaardige, zelflimiterende aandoening wordt beschouwd die meestal enkele dagen duurt, kan het weken tot maanden duren voordat alle vestibulaire symptomen volledig zijn verdwenen. De ontsteking die wordt veroorzaakt door neuritis vestibularis beïnvloedt de overdracht van sensorische informatie van het binnenoor naar de hersenen, wat resulteert in problemen met het evenwicht. De medicamenteuze behandeling voor neuritis vestibularis is over het algemeen ondersteunend, vaak bestaande uit anti-emetica, antihistaminica en benzodiazepinen. Vestibulaire revalidatie wordt aangeraden zodra de aanvankelijke episodes van misselijkheid en braken onder controle zijn. Neuritis vestibularis wordt verondersteld een inflammatoire stoornis te zijn, die selectief het vestibulaire deel van de achtste hersenzenuw aantast, met een vermoedelijke virale oorsprong. Hoewel er een gebrek is aan gegevens over de incidentie van acute neuritis vestibularis, staat het bekend als de derde meest voorkomende oorzaak van perifere duizeligheid na BPPV en de ziekte van Meniere. Naar schatting wordt acute neuritis vestibularis of labyrintitis vastgesteld bij 6% van de patiënten die zich met klachten van duizeligheid melden bij spoedeisende hulpafdelingen in de VS, hoewel dit percentage waarschijnlijk in het echt hoger ligt. Neuritis vestibularis komt bij mannen en vrouwen even vaak voor en treft meestal personen vanmiddelbare leeftijd.

Pathofysiologie van Neuritis Vestibularis:

Neuritis vestibularis wordt verondersteld een inflammatoire aandoening te zijn die selectief het vestibulaire gedeelte van de 8e hersenzenuw aantast. Hoewel de hoofdoorzaak wordt vermoed van virale oorsprong te zijn, zoals de heractivering van een latente HSV-infectie, zijn er ook andere voorgestelde oorzaken van vasculaire en immunologische aard.
De schade aan het vestibulaire systeem lijkt met name voor te komen in het superieure gedeelte van het vestibulaire labyrint, dat wordt gevoed door het superieure deel van de vestibulaire zenuw. Hoewel het onderliggende mechanisme onduidelijk is, kan dit fenomeen mogelijk worden verklaard door anatomische verschillen tussen de twee vestibulaire divisies.
De mate waarin het vestibulaire systeem is aangetast, evenals de duur en ernst van de symptomen, kunnen variëren, afhankelijk van de mate van ontsteking en de betrokkenheid van het vestibulaire zenuwgedeelte.

Zou ik neuritis vestibularis kunnen hebben?

Wanneer je te maken hebt met symptomen zoals aanhoudende duizeligheid, misselijkheid, braken, of evenwichtsproblemen, kan het mogelijk zijn er sprake is van neuritis vestibularis. De symptomen van neuritis vestibularis zijn doorgaans constant, wat in contrast staat tot de episodische symptomen van andere perifere oorzaken zoals BPPV of de ziekte van Meniere. Het is bekend dat de symptomen verergeren met hoofdbewegingen, hoewel ze niet worden getriggerd door deze bewegingen. Over het algemeen ontwikkelen de symptomen zich over enkele uren, bereiken hun piek binnen de eerste 24 tot 48 uur, en duren meestal enkele dagen voordat ze uit zichzelf weerverdwijnen. Het is niet ongewoon dat patiënten een voorafgaande of gelijktijdige virale ziekte opmerken, maar het is belangrijk te vermelden dat het ontbreken van deze geschiedenis de ziekte niet uitsluit. Andere symptomen zoals hoofdpijn zijn meestal afwezig, wat een onderscheidend kenmerk kan zijn bij het diagnosticeren van neuritis vestibularis. Het is van cruciaal belang om aanvullende symptomen die kunnen wijzen op centrale stoornissen van duizeligheid in kaart te brengen, zoals:
 • visuele veranderingen
 • somatosensorische veranderingen
 • zwakte
 • dysartrie
 • verminderde coördinatie
 • onvermogen om te lopen
Als een van deze symptomen aanwezig is, moet de differentiële diagnose worden verbreed naar centrale oorzaken van duizeligheid. Het is essentieel om medisch advies in te winnen als je denkt dat je neuritis vestibularis hebt.

Wat kan ik er aan doen?

Gelukkig is vestibulaire neuritis meestal een tijdelijke aandoening die na enkele dagen of weken vanzelf verdwijnt. In de tussentijd kun je enkele dingen doen om de symptomen te verminderen, zoals het nemen van rust en het vermijden van bewegingen die de duizeligheid versterken. Het kan ook helpen om oefeningen te doen om de evenwichtsfunctie te versterken en te verminderen. Als de symptomen ernstig zijn of aanhouden, kan een in sommige gevallen een PPPD ontstaan. Jouw arts kan eventueel medicijnen voorschrijven om de duizeligheid te verminderen of verwijzen voor fysiotherapie.  

Oorzaken

De belangrijkste vermoedelijke oorzaak van neuritis vestibularis is een virale infectie, die met name de vestibulaire portie van de achtste hersenzenuw aantast. Deze aandoening kan worden getriggerd door de reactivatie van  bijvoorbeeld een latente HSV-infectie. Hoewel de exacte etiologie nog niet volledig begrepen is, wordt aangenomen dat naast virale infecties, andere factoren zoals vasculaire en immunologische oorzaken een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van neuritis vestibularis. Bacteriële infecties zijn een zeldzamere oorzaak, en in sommige gevallen kunnen allergische reacties ook leiden tot de symptomen van neuritis vestibularis.

Symptomen

Neuritis vestibularis presenteert zich typisch met een acute aanvang van bepaalde symptomen. De meest voorkomende symptomen zijn:
 • Ernstige continue vertigo (meestal zonder gehoorverlies)
 • Balans verstoring en niet recht kunnen lopen.
 • Misselijkheid en braken
De symptomen van neuritis vestibularis zijn over het algemeen constant in tegenstelling tot de episodische symptomen van andere perifere oorzaken van duizeligheid zoals BPPV of de ziekte van Meniere. Symptomen worden verergerd met hoofdbeweging, maar worden niet getriggerd door deze bewegingen. Ze ontwikkelen zich meestal over enkele uren, bereiken hun piek binnen de eerste 24 tot 48 uur, en duren meestal enkele dagen

Diagnose van neuritis vestibularis

De diagnose van neuritis vestibularis wordt doorgaans gesteld door een KNO-arts (keel-, neus- en oorarts) op basis van een combinatie van een lichamelijk onderzoek, gehoortests en in sommige gevallen beeldvormende technieken zoals een MRI. Tijdens het lichamelijk onderzoek zal de arts letten op aanwijzingen die kunnen wijzen op een centrale oorzaak van duizeligheid, waarvoor een grondiger evaluatie nodig zou zijn. Een essentiële tool voor diagnose is de HINTS-exam, een examen dat bestaat uit drie componenten: Head Impulse, Nystagmus, en Test of Skew. Deze test helpt onderscheid te maken tussen perifere en centrale oorzaken van vertigo. Het is daarnaast heel belangrijk om het looppatroon en houding van de patiënt te beoordelen.
Bij aanhoudende symptomen of inconsistenties in de bevindingen van een perifere laesie, kan beeldvorming van de hersenen met MRI of CT nuttig zijn, vooral als er risicofactoren voor een beroerte aanwezig zijn en de symptomen niet verbeteren binnen 48 uur.

Behandeling van neuritis vestibularis

De behandeling van neuritis vestibularis begint meestal met acute symptomatische behandeling met medicijnen zoals anti-emetica (promethazine, metoclopramide), antihistaminica (difenhydramine, meclizine), en benzodiazepinen (diazepam, lorazepam) om de symptomen te verlichten. Het is belangrijk om op te merken dat deze medicijnen niet langer dan ongeveer drie dagen moeten worden gebruikt.
Na de acute fase wordt vaak vestibulaire revalidatie aanbevolen, wat kan helpen bij het behandelen van evenwichtsproblemen. Vestibulaire revalidatie is een soort fysiotherapie die specifiek gericht is op het verbeteren van het evenwicht en het verminderen van problemen gerelateerd aan duizeligheid.
Hoewel in het verleden corticosteroïden werden beschouwd als een therapeutische optie, blijft hun werkzaamheid controversieel.
  Ook samenwerken met andere specialisten zoals neuropsychologie kan nodig zijn voor de meer complexe gevallen.

Naar de dokter?

Als u 1 of meerdere van de volgende klachten heeft is het raadzaam om eerst contact met uw huisarts op te nemen voordat u eventueel een afspraak maakt met een fysiotherapeut of andere behandelaar.
 • meer dan 5kg afgevallen in de afgelopen 4 weken zonder dat u dat wilde
 • nachtelijke pijn of pijn in rust die niet verandert bij het veranderen van houding
 • nachtelijk zweten
 • koorts, misselijkheid en/of algemeen onwelbevinden
 • zwangerschap
 • langdurig medicatie gebruik
 • reeds bekende hart of long aandoeningen
 • kanker of kanker in het verleden hebben gehad
 • drugsgebruik (of steroïden )
 • incontinentie klachten
 • erectie problemen
 • forse verandering van ontlastingspatroon of menstruatie cyclus