Post concussion dizziness

Samenvatting

Eigenlijk is post concussion dizziness een onderdeel van post concussion syndromen (PCS)waarbij specifiek de duizeligheidsklachten langer dan 6 weken aanhouden. De diagnostiek gebeurt op basis van lichamelijk onderzoek in combinatie met vraaglijsten en een anamnese gesprek.  

Wat is post concussion dizziness?

Eigenlijk is post concussion dizziness een onderdeel van post concussion syndromen (PCS)waarbij specifiek de duizeligheidsklachten aanhouden. Normaal duren de symptomen van een hersenschudding of hoofdletsel een week of 6. Sommige mensen ervaren echter na 6-12 weken nog steeds (hevige) klachten. Dan spreken we van PCS of als het alleen om duizeligheid gaat soms post concussion dizziness.

Zou ik post concussion dizziness kunnen hebben?

Een hersenschudding of hoofdletsel ontstaat door een forse klap op je hoofd of nek. Als je 6 tot 12 weken hierna nog klachten hebt, is het zinvol om je te laten onderzoeken door je huisarts of door een gespecialiseerd fysiotherapeut. Die klachten kunnen naast de duizeligheid en hoofdpijn ook mentaal (concentratie, geheugen, nadenken), lichamelijk (pijn, prikkelgevoelig, verdoving) of emotioneel (bang, boos, depressief) zijn.

Wat kan ik doen bij post concussion dizziness?

Normaalgesproken verdwijnen de klachten binnen een week of 6. Gebeurt dat niet, dan kun je de hulp inschakelen van een gespecialiseerde fysiotherapeut of manueel therapeut. Samen met je therapeut stel je vast wat je doel is (minder pijn bijvoorbeeld, of weer meer kunnen doen) en werk je daar naartoe. De behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende behandelvormen, en is helemaal afgestemd op jouw specifieke klachten.

Oorzaak & Symptomen van Post concussion dizziness

Post-concussion dizziness is een onderdeel van PCS en kan worden veroorzaakt door een klap op je hoofd, nek of lichaam die hard genoeg is om minimaal 1 van de volgende symptomen te veroorzaken:
 • Mentale klachten
  • Een periode van verminderde bewustzijn (of bewusteloosheid)
  • Geheugenverlies
  • Verwardheid
  • Desoriëntatie
  • Vertraagd denken of verwerken van informatie
  • Aandacht- of concentratieproblemen
  • Vergeetachtigheid
 • Lichamelijke klachten
  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid
  • Evenwichtsproblemen
  • Misselijkheid
  • Braken
  • Vermoeidheid
  • Verstoorde slaap
  • Wazig zien
  • Gevoeligheid voor geluid
  • Gehoorproblemen
  • Tinitis (oorsuizingen)
  • Gevoeligheid voor geluid
  • Epileptische toevallen
  • Gevoelloosheid op plekken in je lichaam
  • Tintelingen
  • Nekpijn
  • Geen inspanning verdragen
  • Andere neurologische klachten
 • Emotionele klachten
  • Depressie
  • Angst
  • Impulsiviteit
  • Agressie
 
Diagnose van post concussion dizziness klachten gebeurt op basis van jouw specifieke verhaal en klachten. De therapeut vraagt hier tijdens het anamnese gesprek naar. Na het gesprek komt het lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek doet jouw therapeut een aantal bewegingen en testjes om te kijken wat er aan de hand is. Als jouw therapeut beeldvorming nodig vindt dan zal hij/zij dat eerst met jou bespreken en dan met de huisarts.

Fysiotherapie en manuele therapie kunnen helpen jouw klachten te verminderen. Behandeling bestaat vaak uit pijneducatie

, mobilisaties/manipulaties, balans oefeningen, conditie training, versterkende oefentherapie, rekoefeningen en ontspanningsoefeningen. In sommige gevallen maken we ook gebruik van virtual reality, laser gestuurde joint position senseoefeningen, massage en dry needling. Ook samenwerken met andere specialisten zoals neuropsychologie kan nodig zijn voor de meer complexe gevallen.

Naar de dokter?

Als u 1 of meerdere van de volgende klachten heeft is het raadzaam om eerst contact met uw huisarts op te nemen voordat u eventueel een afspraak maakt met een fysiotherapeut of andere behandelaar.
 • meer dan 5kg afgevallen in de afgelopen 4 weken zonder dat u dat wilde
 • nachtelijke pijn of pijn in rust die niet verandert bij het veranderen van houding
 • nachtelijk zweten
 • koorts, misselijkheid en/of algemeen onwelbevinden
 • zwangerschap
 • langdurig medicatie gebruik
 • reeds bekende hart of long aandoeningen
 • kanker of kanker in het verleden hebben gehad
 • drugsgebruik (of steroïden )
 • incontinentie klachten
 • erectie problemen
 • forse verandering van ontlastingspatroon of menstruatie cyclus