A1 pulley letsel

Samengevat

A1 pulley letsel is een beschadiging van het tunnelvormig bandje dat de pees die vingers buigt aan de middenhandsbeentjes vast maakt. Dit bandje zit aan de handpalm kant (binnenkant) van de hand net voor de knokkel. Als je dit bandje scheurt komt de pees ook los van het bot te staan bij het buigen van de vinger, dit geeft pijn en krachtverlies bij het buigen.

Wat is A1 pulley letsel?

Een A1 pulley letsel betreft schade aan een specifiek bandje in de hand, de A1 pulley, dat de buigpees van de vingers verbindt met de middenhandsbeentjes. Dit tunnelvormige bandje bevindt zich aan de palmzijde van de hand, net voor de knokkel. Wanneer dit bandje scheurt, kan de pees loskomen van het bot tijdens het buigen van de vinger, wat pijn en krachtverlies veroorzaakt.

Pulley letsels ontstaan vaak door overmatige spanning op de pees, waardoor de pees zich losmaakt van het bot en de pulley scheurt. Een duidelijk symptoom van een pulley letsel is een plotseling, pijnlijk "pang"-geluid op het moment van de scheur. Daarna kunnen zwelling, ontsteking en verkleuring optreden aan de basis van de vinger, net voorbij de knokkel.

In het geval van een volledige scheur kan een "bowstring"-fenomeen optreden, waarbij de losgetrokken pees lijkt op een boogsnaar. Dit resulteert meestal in aanzienlijke beperkingen bij het buigen van de vinger en veel pijn.

Behandeling variëert afhankelijk van de ernst van het letsel, medisch advies en diagnose zijn cruciaal om een passende diagnose en behandelplan te ontwikkelen voor een A1 pulley letsel en om verdere complicaties te voorkomen.

Zou ik mijn A1 pulley kunnen hebben beschadigd?

Als je acute pijn hebt in de vinger, aan de kant van de handpalm en net voor de knokkel, dat is ontstaan na fors kracht zetten zoals klimmen of boulderen dan zou het kunnen. Laat het voor de zekerheid nakijken door jouw fysiotherapeut.

Wat kan ik eraan doen?

In de acute fase: koelen, rust geven, beschermen (door de vinger aan zijn buurman vast te tapen) en medisch advies zoeken. Als de klacht al wat langer bestaat dan is het belangrijk een goede diagnose te krijgen zodat je zo goed mogelijk kan revalideren.  

Oorzaken

A1 pulley letsel is een specifiek soort blessure die optreedt wanneer er te veel spanning op de pees komt te staan. Deze overmatige spanning kan ervoor zorgen dat de pees zichzelf lostrekt van het bot, wat leidt tot het scheuren van de A1 pulley - een tunnelvormig bandje dat essentieel is voor het vasthouden van de pees aan de middenhandsbeentjes bij de vingers.

Dit letsel komt vooral voor bij activiteiten waarbij de vingers intensief worden gebruikt en belast, zoals bij klimmen of bepaalde beroepen en hobby’s. Het is een blessure die zich kenmerkt door pijn en krachtverlies bij het buigen van de vinger, wat ernstige beperkingen kan opleveren in het dagelijks functioneren.

Symptomen van pulley letsels

De belangrijkste symptomen zijn een acute hoorbare en pijnlijke "pang" geluid als de pulley scheurt. daarna is er zwelling, ontsteking en verkleuring aan de basis van de vinger net voorbij de knokkel. Als de pulley helemaal is gescheurd ontstaat een "bowstring" fenomeen, hierbij lijkt de losgetrokken pees op de snaar van een boog. Een forse beperking in het buigen van de vinger en veel pijn zijn meestal het gevolg.

De symptomen van A1 pulley letsel omvatten, naast pijn en krachtverlies, zwelling, ontsteking en verkleuring aan de basis van de vinger. Het is cruciaal om bij vermoeden van een A1 pulley letsel een deskundige te raadplegen voor een juiste diagnose en adequate behandeling om complicaties en langdurige problemen te voorkomen.

Diagnose

Diagnose van hand en vingerklachten gebeurt op basis van jouw specifieke verhaal en klachten. De therapeut vraagt hier tijdens het anamnese gesprek naar. Na het gesprek komt het lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek doet jouw therapeut een aantal bewegingen en testjes om een diagnose te kunnen stellen. Soms is een echo of een scan zinvol maar meestal niet. Als jouw therapeut dit wel nodig vindt dan zal hij/zij dat eerst met jou bespreken en dan pas met de huisarts.

Behandel mogelijkheden

De behandelmogelijkheden hangen af van of de pulley geheel of gedeeltelijk is gescheurd. In de acute fase moet je vooral koelen, rust geven, beschermen (door de vinger aan zijn buurman vast te tapen) en medisch advies zoeken. Als de klacht al wat langer bestaat dan is het belangrijk een goede diagnose te krijgen zodat je zo goed mogelijk kan revalideren. In de meeste gevallen is fysiotherapie voldoende. Behandeling bestaat vaak uit mobilisaties/manipulaties,rekoefeningen, versterkende oefentherapie, en ontspanningsoefeningen. Soms maken we ook gebruik van spalk en, braces, of dry needling.

Naar de dokter?

Als u 1 of meerdere van de volgende klachten heeft is het raadzaam om eerst contact met uw huisarts op te nemen voordat u eventueel een afspraak maakt met een fysiotherapeut of andere behandelaar.
 • meer dan 5kg afgevallen in de afgelopen 4 weken zonder dat u dat wilde
 • nachtelijke pijn of pijn in rust die niet verandert bij het veranderen van houding
 • nachtelijk zweten
 • koorts, misselijkheid en/of algemeen onwelbevinden
 • zwangerschap
 • langdurig medicatie gebruik
 • reeds bekende hart of long aandoeningen
 • kanker of kanker in het verleden hebben gehad
 • drugsgebruik (of steroïden )
 • incontinentie klachten
 • erectie problemen
 • forse verandering van ontlastingspatroon of menstruatie cyclus