A2 pulley letsel

Samengevat

A2 pulley letsel is een beschadiging van het tunnelvormig bandje dat de pees die vingers buigt aan de eerste vingerkootje vast maakt. De A2 pulley is essentieel voor het buigen van de vingers. Letsels aan deze pulley komen vaak voor bij klim- en bouldersporten, waar de vingers veel onder spanning staan. Bij schade aan dit bandje kan pijn en krachtverlies optreden, en de pees kan loskomen van het bot. Bewustzijn van het risico op A2 pulley letsel en het nemen van preventieve maatregelen zoals goede warming-up, adequate rust en een weloverwogen trainingsroutine zijn essentieel om schade te voorkomen. Bij symptomen is het belangrijk om tijdig medisch advies te zoeken voor een juiste behandeling en om verdere complicaties te vermijden.

Wat is A2 pulley letsel?

De A2 pulley is een essentieel, tunnelvormig bandje dat de pees die de vingers buigt aan het eerste vingerkootje vastmaakt. Het bevindt zich aan de handpalmzijde (binnenkant) van het eerste vingerkootje net voorbij de knokkel. Wanneer je dit bandje scheurt, kan de pees loskomen van het bot tijdens het buigen van de vinger, wat pijn en krachtverlies kan veroorzaken. De A2 pulley, samen met de A4 pulley, zijn de meest kwetsbare van de 5 pulleys in de vinger, en daarom is het belangrijk om mogelijke letsels serieus te nemen en tijdig te behandelen.

Hoe komt zo'n letsel voor?

A2 Pulley letsels zijn bekend in de klim- en boulderwereld, waar de vingers onder hoge spanning en druk staan. Deze intense en herhaalde belasting kan leiden tot overbelasting en uiteindelijk schade aan de pulleys, vooral als er niet voldoende tijd wordt genomen voor herstel en preventie. Of er een route wordt geklommen waarbij er veel en hard gecrimped moet worden. Het is cruciaal voor mensen die aan deze sporten deelnemen om zich bewust te zijn van de risico's en om proactief maatregelen te nemen, zoals adequaat opwarmen, regelmatige rustdagen, en een geleidelijke opbouw van intensiteit om de kans op letsel te verminderen.

Belang van Bewustzijn en Preventie

Een goed begrip van de mechanismen van A2 pulley letsel en de risico's verbonden aan intensieve sporten zoals klimmen kan helpen in het verminderen van de frequentie van deze blessures. Door een verhoogd bewustzijn en door het implementeren van preventieve maatregelen kan men blijven genieten van deze dynamische sporten zonder onnodig letselrisico. Bij het ervaren van symptomen zoals pijn, zwelling of krachtverlies in de vinger is het raadzaam om medisch advies in te winnen om verdere schade te voorkomen en een passende behandeling te starten, gericht op een volledig herstel.

 

Zou ik mijn A2 pulley kunnen hebben beschadigd?

Als je acute pijn hebt in de vinger, aan de kant van de handpalm en net voorbij de knokkel, dat is ontstaan na fors kracht zetten zoals klimmen of boulderen dan zou het A2 Pulley letsel kunnen zijn. Laat het voor de zekerheid nakijken door jouw fysiotherapeut.

Wat kan ik eraan doen?

In de acute fase: koelen, rust geven, beschermen (door de vinger aan zijn buurman vast te tapen) en medisch advies zoeken. Als de klacht al wat langer bestaat dan is het belangrijk een goede diagnose te krijgen zodat je zo goed mogelijk kan revalideren.  

Oorzaken

Pulley letsels worden veroorzaakt door te veel spanning op de pees te zetten waardoor deze zichzelf lostrekt van het bot en de pulley (het bandje die de pees bij het bot houdt) scheurt.

Symptomen van A2 pulley letsel

De belangrijkste symptomen van een A2 pulley letsel zijn een acute hoorbare en pijnlijke "pang" geluid als de pulley scheurt. daarna is er zwelling, ontsteking en verkleuring aan de basis van de vinger net voorbij de knokkel. Als de pulley helemaal is gescheurd ontstaat een "bowstring" fenomeen, hierbij lijkt de losgetrokken pees op de snaar van een boog. Een forse beperking in het buigen van de vinger en veel pijn zijn meestal het gevolg.

Diagnose

Diagnose van A2 pulley letsel gebeurt op basis van jouw specifieke verhaal en klachten. De therapeut vraagt hier tijdens het anamnese gesprek naar. Na het gesprek komt het lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek doet jouw therapeut een aantal bewegingen en testjes om een diagnose te kunnen stellen. Soms is een echo of een scan zinvol maar meestal niet. Als jouw therapeut dit wel nodig vindt dan zal hij/zij dat eerst met jou bespreken en dan pas met de huisarts.

Behandel mogelijkheden

De behandelmogelijkheden bij A2 Pulley letsel hangen af van of de pulley geheel of gedeeltelijk is gescheurd. In de acute fase moet je vooral koelen, rust geven, beschermen (door de vinger aan zijn buurman vast te tapen) en medisch advies zoeken. Als de klacht al wat langer bestaat dan is het belangrijk een goede diagnose te krijgen zodat je zo goed mogelijk kan revalideren. In de meeste gevallen is fysiotherapie voldoende. Behandeling bestaat vaak uit mobilisaties/manipulaties,rekoefeningen, versterkende oefentherapie, en ontspanningsoefeningen. Soms maken we ook gebruik van spalk en, braces, of dry needling.

Naar de dokter?

Als u 1 of meerdere van de volgende klachten heeft is het raadzaam om eerst contact met uw huisarts op te nemen voordat u eventueel een afspraak maakt met een fysiotherapeut of andere behandelaar.
 • meer dan 5kg afgevallen in de afgelopen 4 weken zonder dat u dat wilde
 • nachtelijke pijn of pijn in rust die niet verandert bij het veranderen van houding
 • nachtelijk zweten
 • koorts, misselijkheid en/of algemeen onwelbevinden
 • zwangerschap
 • langdurig medicatie gebruik
 • reeds bekende hart of long aandoeningen
 • kanker of kanker in het verleden hebben gehad
 • drugsgebruik (of steroïden )
 • incontinentie klachten
 • erectie problemen
 • forse verandering van ontlastingspatroon of menstruatie cyclus