A5 pulley letsel

Samengevat

A5 Pulley letsel betreft een blessure aan een specifieke structuur in de vinger, namelijk een tunnelvormig bandje dat helpt bij het buigen van de vingers. Het is gelegen aan de handpalmzijde van het laatste vingerkootje. Wanneer dit bandje beschadigt, kan de bijbehorende pees loskomen van het bot, wat resulteert in pijn en krachtverlies bij het buigen. Deze blessure komt vaak voor na activiteiten waarbij veel kracht wordt gezet op de vinger, zoals klimmen. Symptomen omvatten acute pijn, zwelling, verkleuring en een "bowstring" fenomeen waarbij de pees op een boogsnaar lijkt. Het is essentieel om bij vermoedens van dit letsel medisch advies in te winnen voor de juiste diagnose en behandeling.

Aanvankelijk is het beschermen van de vinger door hem te koelen, rust te geven een aan de buurman vast te tapen het verstandigst. Daarna is een juiste diagnose is heel erg van belang om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat is een A5 pulley letsel?

A5 Pulley letsel betreft een blessure aan een specifiek deel van de vinger. De A5 Pulley is een tunnelvormig bandje gelegen aan de handpalmzijde van de laatste vingerkootje. Dit bandje heeft de cruciale taak om de pees, die verantwoordelijk is voor het buigen van de vingers, op zijn plaats te houden. Wanneer dit bandje beschadigd raakt, kan de pees loskomen van het bot tijdens het buigen van de vinger. Dit resulteert vaak in pijn en een afname van kracht tijdens het buigproces.

Zou ik mijn A5 pulley kunnen hebben beschadigd?

Als je acute pijn hebt in de vinger, aan de kant van de handpalm ter hoogte van de vingertop, dat is ontstaan na fors kracht zetten zoals klimmen of boulderen dan zou het een letsel kunnen zijn aan 1 van de pulleys.. Laat het voor de zekerheid nakijken door jouw fysiotherapeut.

Wat kan ik eraan doen?

Als je net een A5 Pulley letsel hebt opgelopen, zijn er enkele stappen die je direct kunt nemen voor verlichting en bescherming:

 • Koel het getroffen gebied om zwelling tegen te gaan.
 • Geef je vinger rust om verdere schade te voorkomen.
 • Bescherm de vinger door deze met tape aan de naastgelegen vinger vast te maken. Dit kan verdere beweging en schade beperken.
 • Raadpleeg een medische professional voor verdere evaluatie en behandeling.
Als de klacht al wat langer bestaat dan is het belangrijk een goede diagnose te krijgen zodat je zo goed mogelijk kan revalideren.  

Oorzaken A5 pulley letsel

Dit letsel wordt meestal veroorzaakt wanneer er te veel spanning op de pees komt te staan. Dit kan leiden tot  het scheuren van de A5 Pulley en het los komen van de pees van het bot. Activiteiten zoals rotsklimmen en boulderen, waarbij de vingers zowel langdurig aan hoge belasting en frequent aan piekbelastingen worden blootgesteld, verhogen het risico op A5 pulley letsel en schade aan andere pulley's en pezen in de vingers.

Symptomen van A5 pulley letsel

De belangrijkste symptomen van een A5 pulley letsel zijn een acute hoorbare en pijnlijke "pang" geluid als de pulley scheurt. daarna is er zwelling, ontsteking en verkleuring van de vinger. Als de pulley helemaal is gescheurd ontstaat een "bowstring" fenomeen, hierbij lijkt de losgetrokken pees op de snaar van een boog. Een forse beperking in het buigen van de vinger en veel pijn is meestal het gevolg.

Diagnose

Diagnose van hand en vingerklachten gebeurt op basis van jouw specifieke verhaal en klachten. De therapeut vraagt hier tijdens het anamnese gesprek naar. Na het gesprek komt het lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek doet jouw therapeut een aantal bewegingen en testjes om een diagnose te kunnen stellen. Soms is een echo of een scan zinvol maar meestal niet. Als jouw therapeut dit wel nodig vindt dan zal hij/zij dat eerst met jou bespreken en dan pas met de huisarts.

Behandel mogelijkheden

De behandelmogelijkheden voor A5 pulley letsel hangt af van of de pulley geheel of gedeeltelijk is gescheurd. In de acute fase moet je vooral koelen, rust geven, beschermen (door de vinger aan zijn buurman vast te tapen) en medisch advies zoeken. Als de klacht al wat langer bestaat dan is het belangrijk een goede diagnose te krijgen zodat je zo goed mogelijk kan revalideren. In de meeste gevallen is fysiotherapie voldoende. Behandeling bestaat vaak uit mobilisaties/manipulaties,rekoefeningen, versterkende oefentherapie, en ontspanningsoefeningen. Soms maken we ook gebruik van spalk en, braces, of dry needling.

Naar de dokter?

Als u 1 of meerdere van de volgende klachten heeft is het raadzaam om eerst contact met uw huisarts op te nemen voordat u eventueel een afspraak maakt met een fysiotherapeut of andere behandelaar.
 • meer dan 5kg afgevallen in de afgelopen 4 weken zonder dat u dat wilde
 • nachtelijke pijn of pijn in rust die niet verandert bij het veranderen van houding
 • nachtelijk zweten
 • koorts, misselijkheid en/of algemeen onwelbevinden
 • zwangerschap
 • langdurig medicatie gebruik
 • reeds bekende hart of long aandoeningen
 • kanker of kanker in het verleden hebben gehad
 • drugsgebruik (of steroïden )
 • incontinentie klachten
 • erectie problemen
 • forse verandering van ontlastingspatroon of menstruatie cyclus