A4 pulley letsel

Samengevat

A4 pulley is een tunnelvormig bandje dat de pees die vingers buigt aan de tweede vingerkootje vast maakt. Dit bandje zit aan de handpalm kant (binnenkant) van de tweede vinger kootje. Als je dit bandje scheurt komt de pees ook los van het bot te staan bij het buigen van de vinger, dit geeft pijn en krachtverlies bij het buigen. Deze klachten komen vaak voor bij het klimmen of boulderen. Het is belangrijk een goede diagnose te krijgen zodat je zo goed mogelijk kan revalideren.

Wat is A4 pulley letsel?

A4 pulley is een tunnelvormig bandje dat de pees die vingers buigt aan de tweede vingerkootje vast maakt. Dit bandje zit aan de handpalm kant (binnenkant) van de tweede vinger kootje. Als je dit bandje scheurt komt de pees ook los van het bot te staan bij het buigen van de vinger, dit geeft pijn en krachtverlies bij het buigen. De A2 pulley is samen met de A4 pulley het meest kwetsbare van de 5 pulley in de vinger.

Zou ik mijn A4 pulley kunnen hebben beschadigd?

Als je acute pijn hebt in de vinger, aan de kant van de handpalm en net voorbij het eerste gewricht (PIP), dat is ontstaan na fors kracht zetten zoals klimmen of boulderen dan zou het kunnen. Laat het voor de zekerheid nakijken door jouw fysiotherapeut.

Wat kan ik eraan doen?

In de acute fase: koelen, rust geven, beschermen (door de vinger aan zijn buurman vast te tapen) en medisch advies zoeken. Als de klacht al wat langer bestaat dan is het belangrijk een goede diagnose te krijgen zodat je zo goed mogelijk kan revalideren.

Oorzaken

Pulley letsels worden veroorzaakt door te veel spanning op de pees te zetten waardoor deze zichzelf lostrekt van het bot en de pulley (het bandje die de pees bij het bot houdt) scheurt.

Symptomen van pulley letsels

De belangrijkste symptomen zijn een acute hoorbare en pijnlijke "pang" geluid als de pulley scheurt. daarna is er zwelling, ontsteking en verkleuring aan de basis van de vinger net voorbij de knokkel. Als de pulley helemaal is gescheurd ontstaat een "bowstring" fenomeen, hierbij lijkt de losgetrokken pees op de snaar van een boog. Een forse beperking in het buigen van de vinger en veel pijn zijn meestal het gevolg.

Diagnose

Diagnose van hand en vingerklachten gebeurt op basis van jouw specifieke verhaal en klachten. De therapeut vraagt hier tijdens het anamnese gesprek naar. Na het gesprek komt het lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek doet jouw therapeut een aantal bewegingen en testjes om een diagnose te kunnen stellen. Soms is een echo of een scan zinvol maar meestal niet. Als jouw therapeut dit wel nodig vindt dan zal hij/zij dat eerst met jou bespreken en dan pas met de huisarts.

Behandel mogelijkheden

De behandelmogelijkheden hangen af van of de pulley geheel of gedeeltelijk is gescheurd. In de acute fase moet je vooral koelen, rust geven, beschermen (door de vinger aan zijn buurman vast te tapen) en medisch advies zoeken. Als de klacht al wat langer bestaat dan is het belangrijk een goede diagnose te krijgen zodat je zo goed mogelijk kan revalideren. In de meeste gevallen is fysiotherapie voldoende. Behandeling bestaat vaak uit mobilisaties/manipulaties,rekoefeningen, versterkende oefentherapie, en ontspanningsoefeningen. Soms maken we ook gebruik van spalk en, braces, of dry needling.

Naar de dokter?

Als u 1 of meerdere van de volgende klachten heeft is het raadzaam om eerst contact met uw huisarts op te nemen voordat u eventueel een afspraak maakt met een fysiotherapeut of andere behandelaar.
 • meer dan 5kg afgevallen in de afgelopen 4 weken zonder dat u dat wilde
 • nachtelijke pijn of pijn in rust die niet verandert bij het veranderen van houding
 • nachtelijk zweten
 • koorts, misselijkheid en/of algemeen onwelbevinden
 • zwangerschap
 • langdurig medicatie gebruik
 • reeds bekende hart of long aandoeningen
 • kanker of kanker in het verleden hebben gehad
 • drugsgebruik (of steroïden )
 • incontinentie klachten
 • erectie problemen
 • forse verandering van ontlastingspatroon of menstruatie cyclus