COVID-19

Covid-19 revalidatie

Wat is Covid-19?

Covid-19 is de officiële term voor het huidig heersende Corona virus die een wereldwijde chaos heeft veroorzaakt.

Waarom fysiotherapie bij Corona?

Het Covid-19 of Corona virus veroorzaakt in de meeste gevallen slechts milde klachten. Bij een klein percentage echter zorgt het voor een volledige verstoring van het immuunsysteem met ziekenhuis of zelfs ic-opname als gevolg. 

Covid-19 veroorzaakt bij deze groep mensen behoorlijk wat schade aan de longen. Er ontstaan littekens waardoor de longen minder zuurstof kunnen opnemen. Net als bij ernstige COPD kan dit leiden tot chronische ademnood en energie tekort. De voorlopige benaming voor dit beeld is COLD (corona obstructie long disease).

Naast de schade die door Corona zelf wordt veroorzaakt hebben mensen die lang in het ziekenhuis op ic hebben gelegen ook daarvan veel schade. de klachten die kunnen worden veroorzaakt door een lang verblijf op IC zijn al veel langer bekend:

 • hart en long klachten
 • fors verminderde spiermassa
 • minder uithoudingsvermogen
 • stijfheid van gewrichten
 • verwardheid
 • angst
 • depressie
 • vergeetachtigheid
 • geheugenverlies
 • aandachts- en concentratiestoornissen 
 • problemen met het doelgericht handelen 
 • langzame mentale verwerking
 • stress 
 • benauwdheid 
 • machteloosheid 
 • slaapstoornissen 
 • sexuele disfunctie 

Wat is de rol van de fysio bij corona?

Na ontslag uit het ziekenhuis is de rol van longrevalidatie erg belangrijk, daarnaast moet er ook spierkracht worden opgebouwd en zal er aandacht moeten zijn voor het afstemmen van belasting en belastbaarheid. 

De behandeling moet plaatsvinden binnen een netwerk van verschillende professionals zoals huisarts, fysiotherapeut, psycholoog en diëtist.

Bij Fysiotherapie Noorderbad heeft onze COPD specialiste Natalia Bouman zich samen met onze ervaren revalidatie therapeut Ron Bottema laten bijscholen om deze zorg te kunnen leveren. Ook zijn er afspraken gemaakt met andere hulpverleners over de samenwerking bij deze revalidatie.

Wilt u meer informatie bel gerust met 050-5718400

Bonvermelding

de informatie aangaande dit beeld is nog schaars, voor dit artikel vinden wij transparante bronvermelding essentieel. de gebruikte bronnen zijn:

W Expert Opinion 2020; 4: 1
Mw. L.C. Holzapfel MSc, Mw. drs. M. Lammers, Mw. drs. S. Werner, Drs. D.M. Keesenberg

chronisch zorgnet

project REACH

Onze COVID therapeute

Natalia Bouman, Fysiotherapeute Noorderbad

Natalia Bouman

Gecertificeerd fysiotherapeute voor behandeling van COPD, Claudicatio en COVID-19

Bel ons
Route